มีของเล่นที่เลิกเล่นแล้ว อยากส่งต่อ…นำมาบริจาคได้ที่โรงเรียนสาธิตนะคะ

กิจกรรมดีๆ จากกองทุนเด็กโรคมะเร็งโรงพยาบาลอุดรธานี

ปีใหม่นี้ชวนเพื่อนๆ พี่ๆ เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ‘ปีใหม่พาน้องเที่ยว ประจำปี 2563’ เป็นกิจกรรมให้กำลังใจน้องๆ โดยกองทุนเด็กโรคมะเร็งโรงพยาบาลอุดรธานี

โดยพี่ๆ สามารถมีส่วนร่วมได้ดังนี้
1. เป็นอาสา พาน้องเที่ยว กิจกรรม 1 วัน เช่น นั่งรถรางเที่ยวในเมือง เที่ยวสวนน้ำ ฯลฯ
2. เป็นอาสาเล่านิทาน และทำกิจกรรมให้น้องๆ ในโรงพยาบาลอุดร
3. รับบริจาคของเล่น เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ

กำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
นอกจากบริจาคของเล่นที่โรงเรียนสาธิตฯ ยังสามารถบริจาคได้ที่ ร้านกาแฟ set a day (ซอยจินตคาม)
คุณพ่อคุณแม่ที่มาสมัครเรียน สามารถนำของเล่นมาบริจาคร่วมกับทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้นะคะ

Loading

By admin