Day: April 9, 2021

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข)

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข) รับสมัครวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี