การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกกลไกทักษะการเคลื่อนไหวต่อการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย”

       เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับเกียรติจาก ดร.ธนา กิติศรีวรพันธุ์ เป็นวิทยากรในการอบรบปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกกลไกทักษะการเคลื่อนไหวต่อการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย” โดยจัดขึ้นที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

dscf3198

 

dscf3203

 

 

dscf3082

 

dscf3085

 

dscf3086

 

dscf3094

 

dscf3096

 

dscf3106

 

dscf3120

 

dscf3127

 

dscf3129

 

dscf3131

 

dscf3194

 

dscf3195

 

dscf3225