วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรจาก ผศ.เกรียงไกร ศิริวัฒนกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นประธานในพิธี โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมแอโรบิคเพื่อแม่ และการแสดงวงดนตรีจากนักเรียน

_MG_1091

_MG_1097

_MG_1100

_MG_1104

_MG_1107

_MG_1112

_MG_1117

_MG_1121

_MG_1128

_MG_1130

_MG_1137

_MG_1143

_MG_1147

_MG_1150

_MG_1152

_MG_1154

_MG_1160

_MG_1162

_MG_1172

_MG_1175

_MG_1178

_MG_1248

_MG_1250

_MG_1253