ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

IMG_1562IMG_1587IMG_1588 IMG_1590 IMG_1593 IMG_1600 IMG_1650 IMG_1654 IMG_1659 IMG_1674 IMG_1676 IMG_1684