เยาวชนดีเด่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ของแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัลยรัตน์ สถิตโพธิ์ศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  โดยเข้ารับรางวัลกับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล