กาฬสินธุ์เกมส์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคณิน พุทธรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน กาฬสินธุ์เกมส์