E-SAN Taekwando league championship 2017

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคณิน พุทธรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทอง ในการแข่งขัน E-SAN Taekwando league championship 2017 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA