ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ให้นักเรียนได้รู้จัก และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน โดยได้นำเทียนพรรษา และปัจจัย ถวาย ณ วัดสว่างสันติธรรม (ทิพย์สันติวัน)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA