ตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ทางโรงพบายาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ได้ให้หน่วยแพทย์มาตรวจสุขภาพนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA