ตรวจสุขภาพฟัน

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 ทางโรงพยาบาล ได้จัดหน่วยทันตกรรมเพื่อตรวจสุขภาพฟันประจำปี ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA