วันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

       เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  เพื่อระลึกถึงกวีเอกของไทย และเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมการประกวด ระบายสี วาดภาพระบายสี คัดลายมือ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ การแสดงละคร การแสดงดนตรีของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA