เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 เข้าร่วมโครงการ TEDET

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 เข้าร่วมโครงการ TEDET

สืบเนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์สมัครและสนามสอบโครงการ TEDET จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูกำหนดการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่างนี้ โดยสามารถยื่นสมัครและชำระค่าสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฏาคม 2560      Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่นี่