มหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้พานักเรียนที่เรียนช่วงภาคฤดูร้อน เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และครู ณ บริเวณอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA