ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557

กีฬาสี

ค่ายดาราศาสตร์

ค่ายศิลปะ

ถวายเทียนพรรษา

ทัศนศึกษา

ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

ประชุมผู้ปกครอง 2/2557

ปัจฉิมนิเทศ

ลอยกระทง

วันแม่

วันสันติภาพโลก

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันไหว้ครู