เด็กดีศรีสาธิต ปีการศึกษา 2557

เด็กหญิงเกตน์สิรี โขพิมพ์

kate

เด็กหญิงนันท์นภัส ธนกัญญา

aom

เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญชัยรัตนะ

payfah

เด็กชายกฤติเมธ กิจรังสิกุล

eik

เด็กชายกฤติเมธ กิจรังสิกุล น้องอิ่กอิ๊ก ระดับชั้นอนุบาล ๓ อายุ ๕ ปี
ได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE
Piano รุ่นอายุไม่เกิน ๗ ปี
ในการแข่งขัน วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ.ห้องทับทิม ๓ โรงแรมสุนีย์ แกร์นด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

เด็กหญิงณัชชา พรหมอารักษ์

kwan

เด็กหญิงณัชชา พรหมอารักษ์ น้องพาขวัญ ระดับชั้นอนุบาล ๓ อายุ ๕ ปี
ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
ณ. แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖