Song Ki Yong Cup 2017

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิปปกร ศักดิ์สารคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เด็กชายสิปปกร ศักดิ์สารคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน “Song Ki Yong Cup 2017” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA