การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 17

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA