สาธิตราชภัฏ ร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2560 รศ.ศิริพร  พัสดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมงาน “สาธิตราชภัฏ ร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด