ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559

_MG_0137 _MG_0170 _MG_0257 _MG_0265 _MG_0307 _MG_0317 _MG_0335 _MG_0336 _MG_0338 _MG_0348 _MG_0038 _MG_0052 _MG_0058