การสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครอง

ผู้ปกครองที่สนใจสมัครเข้าร่วมกับทางชมรมผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครอง ได้ที่นี่ ===>

***หมายเหตุ*** การสมัครสมาชิกมีค่าแรกเข้าสมาชิก 50 บาท และแบ่งประเภทของสมาชิกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สมาชิกรายปี ชำระปีละ 100 บาท 2. สมาชิกตลอดชีพชำระเพียงครั้งเดียว 300 บาท (หากท่านมีบุตรหลานในการดูแลมากกว่า 1 คน สมัครเพียงแค่ครั้งเดียว โดยสามารถระบุชื่อบุตรหลานภายในการดูแลของท่านภายในใบสมัคร)