โครงการรณรงค์ดื่มนมทุกวัน

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ ได้สนับสนุนให้มีโครงการรณรงค์ให้นักเรียนดื่มนมทุกวัน โดยจัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ดื่มนมในช่วงบ่ายของทุกวันimg_3784

 

img_3785

 

img_3786

 

img_3788

 

img_3803

 

img_3807