ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559

มหาสงกรานต์

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เข้าค่ายลูกเสือ

กีฬาสี

สาธิตราชภัฏ ร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 3

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันสันติภาพสากล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกกลไกทักษะการเคลื่อนไหวต่อการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย”

วันแม่แห่งชาติ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

ถวายเทียนพรรษา

ห้องสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์สัญจร

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559

ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่

วันไหว้ครู

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

เลือกตั้งประธานนักเรียน

ประกวดมารยาทไทย