ค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)

       เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558  ชมรมผู้ปกครองฯ ได้ให้การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้ได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมให้น้องๆนักเรียน เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

 

img_5165

 

img_5175

 

img_5181

 

img_5133

 

img_5145

 

img_5151

 

img_5154

 

img_5160