กิจกรรมวาดเส้นเล่นสี

 เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 กันยายน 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชมรมผู้ปกครองได้จัดกิจกรรม “วาดเส้นเล่นสี” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์  (ครูเบิ้ม เติมศิลป์) เป็นวิทยากร พร้อมทั้ง นางสุพัตรา ธรรมเรืองฤทธิ์(ครูคิตตี้) และเด็กชายธรรพ์ธีรธรณ์   ธรรมเรืองฤทธิ์ (น้องกุลา) เป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลในช่วงเช้า และสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในช่วงบ่าย
img_0158

 

img_0175 img_0188

 

img_0211

 

img_0227

 

img_0251

 

 

img_0272