ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

Merry X’mas & Happy New Year

รณรงค์ดื่มนม

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เทศบาลหนองบัวเข้าศึกษาดูงาน

การแข่งขัน สาธิตวิชาการ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันสงกรานต์

วันไหว้ครู

วันแม่แห่งชาติ

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

ประชุมผู้ปกครอง 2/2558

ประชุมผู้ปกครอง 1/2558

ประกวดมารยาทไทย

ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่

ถวายเทียนพรรษา

ค่ายภาษาอังกฤษ

อบรมวินัยการจราจร