โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561

(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ (ฝ่ายประถม) 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ Link ข้างล่างนี้

 

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ (ฝ่ายประถม) 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ Link ข้างล่างนี้

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาัยราชภัฏอุดรธานี เรื่องการับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561ครั้งที่-1

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าปรับ ค่าสมัครสอบ ค่ากิจกรรม และค่าบริการต่างๆ  PDF

ใบสมัครนักเรียนใหม่ Word  PDF

ใบรายงานตัว Word  PDF

ใบสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Word  PDF

 

==========================================

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ของแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัลยรัตน์ สถิตโพธิ์ศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  โดยเข้ารับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล