ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รายงานตัว ชั้น ม.1 และ ม.4

ผู้ที่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้ โดยคลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข)

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข) รับสมัครวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 คือวันจันทร์ที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดและประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ได้ในภาพประกอบโพสต์ค่ะ

รายละเอียดการสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดและประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ได้ในภาพประกอบโพสต์ค่ะ

พิธีมอบเครื่องหมายอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ปีการศึกษา 2563

นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย

ผู้บริการและคณะครูมอบของที่ระลึกให้กับสภาการศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

พิธีเปิดวันแม่แห่งชาติ

ประธานกล่าวรายงาน

โครงการถวายเทียนพรรษา

นักเรียนเข้าร่วมโครงารถวายเทียนพรรษา

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

แจ้งข่าว / ประชาสัมพันธ์

All Blog Posts

Learning Skills Game Developer

ผลงานนักเรียนกลุ่มที่ 1 ผลงานนักเรียนกลุ่มที่ 2 ผลงานนักเรียนกลุ่มที่ 3

ประกาศเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 4)

ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 183-197 ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 หากไม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามวัน ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว ดังลำดับต่อไปนี้ 1. ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 91 – 160 2. ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 12 – …

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข)

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข) รับสมัครวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ “โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี” ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ “โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี” ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหาร