หน้าแรก

ปฏิทินกิจกรรมและเปิด-ปิด ภาคเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ ชั้น กิจกรรม
4 กุมภาพันธ์ 2560 ป. 6 O-NET
23 กุมภาพันธ์ 2560 ป.1 และ ป.2 อ่านออกเขียนได้
24 กุมภาพันธ์ 2560 ป.3 และ ป.4 อ่านออกเขียนได้
3 มีนาคม 2560 ป.2 ป.4 และ ป.5 ข้อสอบกลาง
8 มีนาคม 2560 ป.3 NT
8 มีนาคม 2560 ป.6 O-NET
9, 10, 13 มีนาคม 2560 ประถมศึกษา สอบปลายภาคเรียน
14 มีนาคม 2560 อนุบาล 3 และ ป.6 พิธีมอบวุฒิบัตร
31 มีนาคม 2560 ประถมศึกษา ประกาศผลการเรียน
3 เมษายน 2560 ทุกระดับชั้น เปิดเรียนปรับพื้นฐานและภาคฤดูร้อน
13 – 17 เมษายน 2560 ทุกระดับชั้น หยุดสงกรานต์
6 พฤษภาคม 2560 ทุกระดับชั้น ปิดเรียนปรับพื้นฐานและภาคฤดูร้อน
22 พฤษภาคม 2560 ทุกระดับชั้น เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

==========================================================================================

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนใหม่/เรียนภาคฤดูร้อน

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 15:00

เริ่มวันจันทร์ที่ 3 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560

ใบสมัครเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนใหม่ ชั้น บริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 Word PDF

ใบสมัครเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ Word PDF