โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอรบกวนผู้ปกครองช่วยตอบแบบสอบถาม ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดอุดรธานีในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เผื่อเป็นข้อมูลในการจัดวิเคราะห์และวางแผนการจัดการดำเนินการของทางโรงเรียนต่อไปครับ โดยที่แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามออนไลน์ สามารถทำผ่าน คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนทได้ทันทีครับ

แบบสอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

https://goo.gl/OayFO6

แบบสอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

https://goo.gl/PGOlZi

หวังว่าจะได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี ขอบพระคุณครับ   ==========================================

“การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์”

    วันนี้ (9 ส.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารกลาง เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมจัดคลิปวิดีโอภายใต้เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” โดยได้ประกาศผลการตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 56 คลิป และผ่านการคัดเลือกจำนวน 16 รางวัล ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คลิปวิดีโอ เรื่อง “มืด” จากทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธษนี ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด จำนวน 10,000 บาท 

นายสมชัยกล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง จึงได้จัดประกวดคลิปขึ้นมา มีคลิปจำนวนมากส่งมาประกวด โดยคลิปที่ชนะการประกวดมีมุมมองที่แตกต่างกัน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ร่วมสะท้อนให้ประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม กกต.จะนำคลิปวิดีโอที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และ Facebook แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” และช่องทางยูทูป “PR ECT Thailand” เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนคนไทยได้มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและประชาธิปไตยต่อไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA